Som autorisert affiliate (Affiliate) av GoBamboo AS, godtar du å overholde vilkårene og betingelsene i denne avtalen (Avtalen). Les hele avtalen nøye for du registrerer deg og promoterer GoBamboo AS som en Affiliate.

Din deltakelse i programmet er utelukkende for å lovlig annonsere nettstedet vårt for å motta provisjon på medlemskap og produkter kjøpt av enkeltpersoner som henvises til GoBamboo AS av din egen nettside eller personlige henvisninger.

Ved å melde deg på GoBamboo AS Affiliate Program (Program), du indikerer at du godtar denne avtalen og dens vilkår og betingelser.

Godkjenning eller avvisning av søknaden

Vi forbeholder oss retten til å godkjenne eller avvise ENHVER Affiliate Program-søknad etter vårt eget og absolutte skjønn. Du vil ikke ha noen rettslig klagerett mot oss for avvisning av din tilknyttede programsøknad.

Provisjoner

Provisjoner vil bli utbetalt en gang i måneden. For at en affiliate skal motta provisjon, må den henviste kontoen forbli aktiv i minimum 31 dager.

Du kan ikke henvise selv, og du vil ikke motta provisjon på dine egne konti.

Betalinger vil kun bli sendt for transaksjoner som er fullført. Transaksjoner som resulterer i tilbakeføringer eller refusjoner vil ikke bli utbetalt.

Avslutning

Din tilknyttede søknad og status i programmet kan bli suspendert eller avsluttet av en av følgende årsaker:

 • Upassende annonser (falske påstander, villedende hyperkoblinger osv.).

 • Spamming (masse-e-post, massenyhetsgruppeinnlegg, etc.).

 • Annonsering på nettsteder som inneholder eller fremmer ulovlige aktiviteter.

 • Unnlatelse av å avsløre tilknyttede forhold for en kampanje som kvalifiserer som en godkjenning under eksisterende retningslinjer og forskrifter fra gjeldende norske lover.

 • Brudd på immaterielle rettigheter. GoBamboo AS forbeholder seg retten til å kreve lisensavtaler fra de som bruker varemerker for GoBamboo AS for å beskytte våre immaterielle rettigheter.

 • Tilbyr rabatter, kuponger eller annen form for lovet tilbakeslag fra din tilknyttede kommisjon som et insentiv. Å legge til bonuser eller pakke andre produkter med GoBamboo AS er imidlertid akseptabelt.

 • Selvhenvisninger, uredelige transaksjoner, mistenkt affiliate-svindel.

I tillegg til det foregående, forbeholder GoBamboo AS seg retten til å avslutte enhver tilknyttet konto når som helst, for brudd på denne avtalen eller uten grunn.

Du kan bruke grafikk- og tekstlenker både på nettstedet ditt og i e-postmeldingene dine. Du kan også annonsere for GoBamboo AS-siden i online og offline rubrikkannonser, magasiner og aviser.

Du kan bruke grafikken og teksten som er levert av oss, eller du kan lage din egen så lenge de anses passende i henhold til betingelsene og ikke er i strid som beskrevet i oppsigelsesdelen.

Kupong- og tilbudssider

GoBamboo AS tilbyr av og til kuponger til utvalgte tilknyttede selskaper og til våre nyhetsbrevabonnenter. Hvis du ikke er forhåndsgodkjent / tildelt en merkevarekupong, har du ikke lov til å markedsføre kupongen. Nedenfor er vilkårene som gjelder for alle tilknyttede selskaper som vurderer å markedsføre produktene våre i forhold til en avtale eller kupong:

 • Tilknyttede selskaper kan ikke bruke villedende tekst på tilknyttede lenker, knapper eller bilder for å antyde at noe annet enn for øyeblikket autoriserte avtaler til den spesifikke affiliate.

 • Tilknyttede selskaper kan ikke by på GoBamboo AS-kuponger, GoBamboo AS-rabatter eller andre setninger som antyder at kuponger er tilgjengelige.

 • Affiliates kan ikke generere popup-vinduer, pop-under-vinduer, iframes, rammer eller andre sett eller usett handlinger som setter tilknyttede informasjonskapsler med mindre brukeren har uttrykt en klar og eksplisitt interesse for å aktivere en spesifikk sparing ved å klikke på en tydelig merket lenke, knapp eller bilde for den aktuelle kupongen eller avtalen. Linken din må sende den besøkende til selgernettstedet.

 

 • Brukeren må kunne se kupong-/avtale-/sparingsinformasjon og detaljer før en tilknyttet informasjonskapsel settes (dvs. «klikk her for å se kuponger og åpne et vindu til selgernettsted» er IKKE tillatt).

 • Tilknyttede nettsteder har kanskje ikke «Klikk for (eller for å se) tilbud/kupong» eller noen varianter, når det ikke er kuponger eller tilbud tilgjengelig, og klikket åpner selgernettstedet eller setter en informasjonskapsel. Tilknyttede selskaper med slik tekst på selgerens landingsside vil umiddelbart bli fjernet fra programmet.

Retningslinjer for betaling per klikk (PPC).

PPC-budgivning er IKKE tillatt uten skriftlig tillatelse på forhånd.

Ansvar

GoBamboo AS vil ikke være ansvarlig for indirekte eller utilsiktede skader (tap av inntekter, provisjoner) på grunn av tilknyttede sporingsfeil, tap av databasefiler, eller eventuelle resultater av hensikter om skade på programmet og/eller på våre nettsider.

Vi gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier med hensyn til programmet og/eller medlemskapene eller produktene som selges av GoBamboo AS. Vi gjør ingen påstander om at driften av programmet og/eller våre nettsider vil være feilfrie, og vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle avbrudd eller feil.

Avtalens varighet

Perioden for denne avtalen begynner når du godtar programmet og slutter når din tilknyttede konto avsluttes.

Vilkårene og betingelsene i denne avtalen kan endres av oss når som helst. Hvis noen endringer i vilkårene og betingelsene i denne avtalen er uakseptable for deg, er ditt eneste valg å avslutte din tilknyttede konto. Din fortsatte deltakelse i programmet vil utgjøre din aksept av enhver endring.

Skadeserstatning

Affiliate skal holde GoBamboo AS og dets tilknyttede og datterselskaper skadesløse, ledere, styremedlemmer, ansatte, lisenshavere, etterfølgere og overdragere, inkludert de som er lisensiert eller autorisert av GoBamboo AS til å overføre og distribuere materiale, fra ethvert ansvar, skader, bøter, dommer, krav, kostnader, tap og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer og kostnader) som oppstår som følge av eller relatert til alle krav som pådras i forbindelse med denne avtalen på grunn av uaktsomhet, uriktig fremstilling, unnlatelse av å avsløre eller forsettlig mishandling av tilknyttede selskaper .

Elektroniske signaturer effektive

Avtalen er en elektronisk kontrakt som angir de juridisk bindende vilkårene for din deltakelse i GoBamboo AS tilknyttede program. Du angir at du godtar denne avtalen og alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen ved å fullføre søknadsprosessen for GoBamboo AS. Denne handlingen skaper en elektronisk signatur som har samme rettskraft og effekt som en håndskrevet signatur.